Как да изберем правилния биохимичен анализатор

Биохимичните анализатори, известни също като анализатори за клинична химия, се използват за измерване на метаболити в биологични проби като кръв или урина.Изследването на тези течности позволява диагностицирането на много заболявания.Пример за използване на такъв анализатор е измерването на креатинина в урината за оценка на филтриращия капацитет на бъбрека.
При избора на биохимичен анализатор е важно да се вземе предвид дали е необходима автоматизация на анализа, специфичността на реагентите и нивото на точност на измерването.Също така е важно да се вземе предвид обемът на откриване (максимален брой проби, анализирани едновременно).

Коя техника за измерване се използва от биохимичния анализатор?

Съществуват няколко аналитични метода за измерване.Те могат да бъдат разделени на две категории:

Оптична техника:
Колориметрия: Това е най-често използваният метод.Смесете пробата с подходящия реагент, за да получите цветна реакция.Концентрацията на аналита определя интензитета на получения цвят.
Фотометрия: източник на светлина се проектира върху проба с подходяща дължина на вълната, докато фотодетектор, поставен от другата страна на пробата, измерва количеството на абсорбцията на светлината.Това е пряко свързано с концентрацията на аналита в пробата.Ето няколко принципа: абсорбция (способността на средата да абсорбира светлина), мътност (която измерва мътността, произведена от вещество, суспендирано в течна среда), флуоресценция (количеството светлина, което веществото абсорбира при една дължина на вълната и излъчва при друга ).

Електрохимични техники:
Директна потенциометрия: йоноселективните електроди (ISE) се използват широко, главно за определяне на количеството йони в пробите.Методът е разработен за определяне на натриеви, калиеви, хлоридни и литиеви йони.Йоноселективният електрод е сензор, способен да определя концентрацията на йони в разтвор чрез измерване на тока, протичащ през йонселективна мембрана.
Индиректна потенциометрия: този метод също използва йон селективен електрод.Той позволява голям брой анализи и се използва най-често в централизирани лаборатории.За разлика от директната потенциометрия, тя изисква предварително разреждане, изразено в моларност, за да се изразят резултатите.
Биохимичните анализатори могат да предоставят няколко принципа на измерване.

Какви опции са налични за биохимични анализатори?

Някои модели предлагат по-широка гама от типове анализи в сравнение с конвенционалните анализатори.Те могат да се използват в области на експертиза като имунология, ендокринология, токсикология и онкология.На пазара има модели, които позволяват до 100 вида анализ.За оптимизиране на работния процес има и системи за едновременно обработване на проби от клинична химия и имуноанализ.По този начин няма нужда да се обработват проби между различни модули.

новини2


Време на публикуване: 02 юни 2022 г
: